Những điều nên và không nên làm khi sử dụng thang máy

Đối với hàng triệu người dùng, việc đi trong thang máy là công việc diễn ra hàng ngày. Nếu bạn sử dụng thang máy tại nơi làm việc, hãy lưu ý những “điều nên làm” và những ” điều không nên làm” mà Quỹ Thang máy an toàn đưa ra. Những điều nên làm khi … Đọc tiếp Những điều nên và không nên làm khi sử dụng thang máy